Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Ιατρικός Σύλλογος: Οχι στην καύση RDF και SRF

Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο η περιοχή του Βόλου να έχει επιλεγεί προκειμένου να εφαρμοσθεί πειραματικά το μοντέλο παραγωγής και καύσης σκουπιδιών με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, εκφράζει το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας που συνεδρίασε εκτάκτως χθες Τρίτη 6 Μαρτίου με μοναδικό θέμα την καύση και παραγωγή RDF & SRF στην περιοχή.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας:
1. Είναι απόλυτα αντίθετος στην καύση RDF ή SRF για την παραγωγή οποιασδήποτε μορφής ενέργειας στην περιοχή μας με δεδομένο και παραδεκτό από όλους τους αρμόδιους και υπεύθυνους ότι αφενός τα εργοστάσια της περιοχής μας δεν διαθέτουν, ούτε τον εξοπλισμό, ούτε τους μηχανισμούς ασφαλείας και αφετέρου δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί αυστηροί και συνεχείς που να εξασφαλίζουν την αποτροπή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων.
2. Καλούμε τον δήμο Βόλου να δημιουργήσει ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση των σκουπιδιών στο Χ.Υ.Τ.Α Βόλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αφενός για να μην μας επιβάλλονται πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μη ολοκληρωμένη λειτουργία του, αφετέρου για να υπάρχει μηδενικό υπόλοιπο σκουπιδιών (zero waste) που θα επιβαρύνουν το υπέδαφος και θα ανοίγουν την όρεξη σε οποιονδήποτε για παραγωγή R.D.F. και S.R.F. στην περιοχή μας.
3. Ζητούμε από τον Δήμο Βόλου και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσουν την δημιουργία ενιαίου δικτύου καταμέτρησης αέριας ρύπανσης (PM 10 κ.λ.π.), προκειμένου να έχουμε πλήρη και συνεχή εικόνα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, με σκοπό να προφυλάσσεται αποτελεσματικά η υγεία των πολιτών, ιδίως των ευπαθών ομάδων. Η ευθύνη λειτουργίας του δικτύου αυτού να ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα αποτελέσματα των καταγραφών αυτών να άμεσα και συνεχώς προσβάσιμα στο διαδίκτυο από όλους.
4. Ζητούμε από τον Δήμο Βόλου να συμβάλει οικονομικά στην επιδημιολογική μελέτη για τα νοσήματα του καρκίνου στην περιοχή μας, που διενεργείται ήδη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ένα μέρος της έχει χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καταδεικνύοντας την ευαισθησία της σε αυτό το θέμα. Η μελέτη αυτή πρέπει να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί με τον επιστημονικό τρόπο που προβλέπεται, προκειμένου να γνωρίζουμε τεκμηριωμένα την νοσηρότητα στην περιοχή μας σε σχέση με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που παρατηρείται.
5. Προτείνουμε να διοργανωθεί επιστημονική εκδήλωση με θέμα την χρήση εναλλακτικών καυσίμων από σκουπίδια με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, με ομιλητές εξειδικευμένους επιστήμονες σε αυτό το αντικείμενο. Η εκδήλωση αυτή να διοργανωθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής μας, προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα οι κάτοικοι για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, εκ του θεσμικού του ρόλου διαχρονικώς και παγίως, υπερασπίζεται το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου που είναι η υγεία του, χωρίς καμία έκπτωση στην θέση του αυτή σε σχέση με οικονομικά, πολιτικά και ιδιοτελή συμφέρονται που δεν σέβονται, δεν αντιλαμβάνονται και δεν αποδέχονται αυτήν την άποψη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου